Maak nu een afspraak

010 - 222 97 97
telefoon icon telefoon icon plus icon

Tarieven

Neem gerust contact op met onze tandartsenpraktijk voor al uw vragen of het maken van een afspraak. U kunt zich inschrijven op onze inschrijfpagina

Tarieven

Abonnementen

Z10 * Abonnement categorie A per maand €7,45,-

Z20 * Abonnement categorie B per maand €11,46,-

Z30 * Abonnement categorie C per maand €15,47,-

Z40 * Abonnement categorie D per maand €18,91,-

Z50 * Abonnement categorie E per maand €22,92,-

Z60 * Abonnement categorie F per maand €6,3,-

De tarieven zijn namens het KNMT, na te lezen via: hier

Let op: Sommige prijzen wijken af door Tandtechniek kosten.

Behandelingen

C11 Periodieke controle €21,78,-

C13 Probleemgericht consult €21,78,-

C22 Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen €21,78,-

C28 Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen en vastleggen behandelplan €103,16,-

C29 * Studiemodellen t.b.v. behandelplan €28,66,-

C65 Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak €57,31,-

C80 Mondzorg aan huis €17,19,-

C84 Voorbereiding behandeling onder algehele narcose €45,85,-

C85 Weekendbehandeling €21,78,-

C86 Avondbehandeling €21,78,-

C87 Nachtbehandeling €21,78,-

X10 Maken en beoordelen kleine röntgenfoto €16,05,-

X11 Beoordelen kleine röntgenfoto €12,04,-

X21 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto €68,77,-

X22 Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandenloze kaak €68,77,-

X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto €25,22,-

X24 Maken en beoordelen schedelfoto €30,95,-

X25 Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto €194,86,-

X26 Beoordelen meerdimensionale kaakfoto €57,31,-

X34 Beoordelen schedelfoto €22,92,-

M01 Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten €12,85,-

M02 Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten €12,85,-

M03 Gebitsreiniging, per vijf minuten €12,85,-

M05 Beslijpen en/of behandelen melkelement €25,79,-

M10 Fluoridebehandeling, methode I €5,73,-

M20 Fluoridebehandeling, methode II €14,33,-

M32 */** Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek €17,19,-

M61 * Mondbeschermer €25,79,-

A10 Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving €14,33,-

A15 Oppervlakte verdoving €7,45,-

A20 Behandeling onder algehele narcose of sedatie €kostprijs,-

B10 Introductie roesje (lachgassedatie) €28,66,-

B11 Toediening roesje (lachgassedatie) €28,66,-

B12 Overheadkosten roesje (lachgassedatie) €35,77,-

V15 Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal €68,77,-

V30 Fissuurlak eerste element €25,79,-

V35 Fissuurlak ieder volgend element in dezelfde zitting €14,33,-

V40 Het polijsten van oude vullingen, het beslijpen van oude vullingen, behandeling van gevoelige tandhalzen en applicatie medicament €5,73,-

V50 Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje €11,46,-

V70 * Parapulpaire stift €11,46,-

V71 Eénvlaksvulling amalgaam €24,07,-

V72 Tweevlaksvulling amalgaam €38,4,-

V73 Drievlaksvulling amalgaam €49,86,-

V74 Meervlaksvulling amalgaam €69,92,-

V80 * Wortelkanaalstift €20,06,-

V81 Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €35,53,-

V82 Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €49,86,-

V83 Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer €61,32,-

V84 Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/ compomeer €81,38,-

V85 * Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element €8,6,-

V91 Eénvlaksvulling composiet €45,85,-

V92 Tweevlaksvulling composiet €60,18,-

V93 Drievlaksvulling composiet €71,64,-

V94 Meervlaksvulling composiet €91,7,-

E01 Wortelkanaalbehandeling consult €21,78,-

E02 Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult €40,12,-

E03 Consult na tandheelkundig ongeval €31,52,-

E04 Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten €46,74,-

E13 Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal €103,16,-

E14 Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen €149,01,-

E16 Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen €194,86,-

E17 Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen €240,71,-

E19 Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting €17,19,-

E31 Snij-/ hoektand €114,62,-

E32 Premolaar €160,47,-

E33 Molaar €206,32,-

E34 * Aanbrengen retrograde vulling €22,92,-

E36 * Het trekken van een element met re-implantatie €80,24,-

E37 Kijkoperatie €68,77,-

E40 Directe pulpa-overkapping €28,66,-

E42 Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval €11,46,-

E43 * Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval €22,92,-

E44 Verwijderen spalk, per element €5,73,-

E45 Aanbrengen rubberdam €11,46,-

E51 Verwijderen van kroon of brug €34,39,-

E52 Moeilijke wortelkanaalopening €28,66,-

E53 Verwijderen van wortelstift €40,12,-

E54 Verwijderen van wortelkanaalvulmateriaal €28,66,-

E55 Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal €28,66,-

E56 Voortgezette behandeling met iatrogene schade €40,12,-

E57 Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie €28,66,-

E60 * Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel €45,85,-

E61 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting €80,24,-

E62 Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting €51,58,-

E63 * Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal €42,98,-

E64 Afsluiting van open wortelpunt €45,85,-

E66 Wortelkanaalbehandeling van melkelement €45,85,-

E77 Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal €57,31,-

E78 Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal €28,66,-

E85 Elektronische lengtebepaling €14,33,-

E86 Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling €77,37,-

E87 Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling €57,31,-

E90 Inwendig bleken, eerste zitting €45,85,-

E95 Inwendig bleken, elke volgende zitting €17,19,-

E97 * Uitwendig bleken per kaak €71,64,-

R08 * Eenvlaks composiet inlay €68,77,-

R09 * Tweevlaks composiet inlay €131,82,-

R10 * Drievlaks composiet inlay €171,94,-

R11 * Eenvlaksinlay €103,16,-

R12 * Tweevlaksinlay €160,47,-

R13 * Drievlaksinlay €229,25,-

R14 Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties €28,66,-

R24 * Kroon €252,17,-

R28 * Endokroon, indirect vervaardigd €68,77,-

R29 * Confectiekroon €51,58,-

R31 Opbouw plastisch materiaal €57,31,-

R32 * Gegoten opbouw, indirecte methode €57,31,-

R33 * Gegoten opbouw, directe methode €114,62,-

R40 * Eerste brugtussendeel €171,94,-

R45 * Tweede en volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €85,97,-

R46 * Brugverankering, per anker €57,31,-

R49 Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen €143,28,-

R50 * Metalen fixatiekap met afdruk €28,66,-

R55 * Gipsslot met extra afdruk €28,66,-

R60 * Plakbrug zonder preparatie €114,62,-

R61 * Plakbrug met preparatie €171,94,-

R65 Toeslag voor elk volgende brugdeel in hetzelfde tussendeel €40,12,-

R66 Toeslag voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee €22,92,-

R70 Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker €63,04,-

R71 * Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond €63,04,-

R72 Vernieuwen schildje van plastisch materiaal €34,39,-

R73 Aanbrengen extra retentie c.q. pinnen in schildje €22,92,-

R74 * Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties €22,92,-

R75 * Opnieuw vastzetten plakbrug €57,31,-

R76 Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon €28,66,-

R77 Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element €28,66,-

R78 * Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie €68,77,-

R79 * Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie €114,62,-

R80 * Temporaire, eerste voorziening €28,66,-

R85 * Temporaire, volgende voorziening €11,46,-

R90 * Gedeeltelijk voltooid werk €Naar gelan,-

G01 Uitgebreid functie-onderzoek (UFO) €143,28,-

G02 Spieractiviteitsmeting en registratie €91,7,-

G03 Gedocumenteerde verwijzing kaakgewrichtsbehandeling €63,04,-

G10 Niet-standaard beetregistratie €85,97,-

G11 Scharnierasbepaling €85,97,-

G12 Centrale relatiebepaling €80,24,-

G13 Protrale/laterale bepalingen €57,31,-

G14 Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie €515,81,-

G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte €28,66,-

G16 Therapeutische positiebepaling €28,66,-

G20 Beetregistratie intra-oraal €57,31,-

G33 * Aanbrengen front/hoektandgeleiding €57,31,-

G61 Instructie spieroefeningen €57,31,-

G62 * Occlusale spalk €154,74,-

G63 * Repositiespalk €229,25,-

G64 Controlebezoek spalk inclusief kleine correcties €28,66,-

G65 * Indirect planmatig inslijpen €315,22,-

G66 Biofeedbacktherapie €51,58,-

G67 Behandeling triggerpoint €63,04,-

G68 * Reparatie occlusale- of repositiespalk, met afdruk €45,85,-

G69 * Opbeetplaat €63,04,-

G71 * Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA) €286,56,-

G72 Controlebezoek MRA €28,66,-

G73 * Reparatie MRA met afdruk €45,85,-

H11 Trekken tand of kies €42,98,-

H16 Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant €32,09,-

H21 Kosten hechtmateriaal €5,92,-

H26 Hechten weke delen €63,04,-

H33 Hemisectie van een molaar €68,77,-

H35 Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap €68,77,-

H40 Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak €51,58,-

H41 Verwijderen van het lipbandje of tongriempje €34,39,-

H42 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting €68,77,-

H43 Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrogradeafsluiting €91,7,-

H44 Primaire antrumsluiting €63,04,-

H50 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element exclusief wortelkanaalbehandeling €57,31,-

H55 Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling €17,19,-

H59 Behandeling kaakbreuk, per kaak €80,24,-

H60 Marsupialisatie €80,24,-

H65 Primaire sluiting €154,74,-

H70 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak €80,24,-

H75 Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak €154,74,-

H80 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak €108,89,-

H85 Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak €183,4,-

H90 Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B €57,31,-

P01 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €40,12,-

P02 * Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €85,97,-

P03 Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak €57,31,-

P04 * Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak €85,97,-

P06 Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak €40,12,-

P07 * Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak €17,19,-

P08 * Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak €45,85,-

P10 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen €85,97,-

P14 Individuele afdruk met randopbouw €63,04,-

P15 * Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen €171,94,-

P16 Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €63,04,-

P17 Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur €57,31,-

P18 Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars €17,19,-

P21 * Volledig kunstgebit bovenkaak €171,94,-

P25 * Volledig kunstgebit onderkaak €229,25,-

P27 Reoccluderen €57,31,-

P28 Naregistratie en remounten €57,31,-

P29 Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit €45,85,-

P30 * Volledig kunstgebit boven- en onderkaak €372,53,-

P31 * Wortelkap met stift €143,28,-

P32 Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling c.q. staafhuls €85,97,-

P33 Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling €57,31,-

P34 * Frame kunstgebit, 1-4 elementen €234,98,-

P35 * Frame kunstgebit, 5-13 elementen €320,95,-

P36 Individuele afdruk zonder randopbouw €28,66,-

P37 Frontopstelling in aparte zitting €34,39,-

P38 Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur €63,04,-

P39 Toeslag voor bepaling neutrale zone €85,97,-

P40 Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element €14,33,-

P41 Toeslag voor relinen van alginaatafdruk €28,66,-

P42 Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling €28,66,-

P43 Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen €34,39,-

P45 * Noodkunstgebit €114,62,-

P51 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak €40,12,-

P52 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak €85,97,-

P53 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak €57,31,-

P54 * Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak €85,97,-

P56 Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak €40,12,-

P57 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak €17,19,-

P58 * Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak €45,85,-

P60 Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit €34,39,-

P65 Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit €28,66,-

P70 * Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke peilers zonder staafdemontage, per kaak €160,47,-

P78 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak €45,85,-

P79 * Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak €45,85,-

T11 Onderzoek van het tandvlees met pocketstatus €151,88,-

T12 Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus €166,21,-

T21 Grondig reinigen wortel, complex €30,95,-

T22 Grondig reinigen wortel, standaard €22,92,-

T31 Herbeoordeling met pocketstatus, na initiële tandvleesbehandeling €88,83,-

T32 Herbeoordeling met parodontiumstatus, na initiële tandvleesbehandeling €103,16,-

T33 Uitgebreid bespreken vervolgtraject na herbeoordeling €45,85,-

T41 Beperkt consult parodontale nazorg €60,18,-

T42 Consult parodontale nazorg €87,11,-

T43 Uitgebreid consult parodontale nazorg €115,77,-

T44 Complex consultparodontale nazorg €154,17,-

T57 * Toepassing lokaal medicament €61,9,-

T60 Evaluatie-onderzoek met pocketstatus €151,88,-

T61 Evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €166,21,-

T70 Flapoperatie tussen 2 elementen €186,27,-

T71 Flapoperatie per sextant (één zesde deel) €286,56,-

T72 Flapoperatie uitgebreid per sextant ( één zesde deel) €343,87,-

T73 Directe post-operatieve zorg, kort €57,31,-

T74 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid €154,17,-

T75 Post-operatief evaluatie-onderzoek met parodontiumstatus €149,01,-

T76 Tuber- of retromolaarplastiek €71,64,-

T80 Tandvleestransplantaat €123,22,-

T81 Tuber- of retromolaarplastiek €100,3,-

T82 Tandvleescorrectie per element €54,45,-

T83 Tandvleescorrectie per sextant (één zesde deel) €143,28,-

T84 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel) €343,87,-

T85 * Aanbrengen regeneratiemateriaal als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element €114,62,-

T86 Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal €186,27,-

T87 Kroonverlenging per element €186,27,-

T88 Kroonverlenging per sextant €343,87,-

T89 Directe post-operatieve zorg, kort €57,31,-

T90 Directe post-operatieve zorg, uitgebreid €154,17,-

T91 Pocketregistratie €34,39,-

T92 Parodontiumregistratie €68,77,-

T93 ** Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling €40,12,-

T94 Behandeling tandvleesabces €77,37,-

T95 * (Draad)Spalk €22,92,-

T96 Uitgebreide voedingsanalyse €57,31,-

J01 Initieel onderzoek implantologie €63,56,-

J02 * Verlengd onderzoek implantologie €97,79,-

J03 * Proefopstelling €132,01,-

J05 Implantaatpositionering op grond van CT-scan €44,-

J06 Vrijleggen foramen mentale €29,34,-

J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik €kostprijs,-

J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond €19,56,-

J09 * Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft €234,69,-

J10 * Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting €146,68,-

J11 Prepareren donorplaats €132,01,-

J12 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €141,79,-

J13 * Kaakverbreding en/of verhoging in tweede kaakhelft in dezelfde zitting €68,45,-

J15 * Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft €83,12,-

J17 * Aanvullende ophoging bodem bijholte €127,12,-

J18 * Ophoging bodem bijholte orthograad €58,67,-

J19 Toeslag esthetische zone €63,56,-

J20 Plaatsen eerste implantaat per kaak €223,44,-

J23 * Plaatsen eerste Healing Abutment (wondheler) €73,34,-

J26 Moeizaam verwijderen implantaat €161,35,-

J27 Vervangen implantaat €223,44,-

J28 Plaatsen volgend implantaat €92,41,-

J29 * Plaatsen volgende Healing Abutment €34,71,-

J30 Bindweefseltransplantaat per donorplaats €102,68,-

J32 * Verwijderen gefractureerd abutment/occlusale schroef €112,45,-

J33 Kosten implantaat €314,04,-

J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting €9,78,-

J36 Verwijderen implantaat €32,27,-

J37 Vervanging volgend implantaat €92,41,-

J40 * Twee magneten/drukknoppen €151,57,-

J41 * Elke volgende magneet, drukknop €34,23,-

J42 * Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak €200,46,-

J43 * Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak €63,56,-

J44 * Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon €24,45,-

J50 * Boven- en onder klikgebit €503,6,-

J51 * Onder-klikgebit €327,58,-

J52 * Boven-klikgebit €327,58,-

J53 * Omvorming klikgebit €97,79,-

J54 * Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten €127,12,-

J55 * Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten €146,68,-

J56 * Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten €171,13,-

J57 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten €83,12,-

J58 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten €107,56,-

J59 Toeslag vervangings- klikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten €132,01,-

J60 Specifiek consult nazorg implantologie €53,78,-

J61 Uitgebreid consult nazorg implantologie €88,01,-

J70 * Opvullen zonder staafdemontage €136,9,-

J71 * Opvullen met staafdemontage op twee implantaten €171,13,-

J72 * Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten €195,57,-

J73 * Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten €220,02,-

J74 * Reparatie zonder staafdemontage €53,78,-

J75 * Reparatie met staafdemontage op twee implantaten €102,68,-

J76 * Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten €127,12,-

J77 * Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten €151,57,-

J78 * Verwijderen én vervangen drukknop €24,45,-

J79 * Verwijderen én vervangen steg €45,47,-

J80 Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit €497,73,-

J97 Overheadkosten implantaten €171,85,-

J98 Overheadkosten pre-implantologische chirurgie €97,25,-

U05 * Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten €15,06,-

U20 Second opinion verricht door de Stichting TIP €186,98,-

U25 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten €13,05,-

U35 * Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten €15,06,-

* M/T = Aan deze prestatie zijn mogelijk extra materiaal- en techniekkosten verbonden.
** = Voor meer informatie over de kosten van deze prestatie kunt u terecht bij uw zorgverlener.